ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ถั่วหรั่ง ถั่วลิสง และกล้าปาล์มน้ำมัน