เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 คณะเจ้าหน้าที่จิตอาสาของกองคลัง กรมวิชาการเกษตร พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ