06/12/2020

หน้าหลัก

 

 

                                                         

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
และคณะ ตรวจเยี่ยมผลการดำาเนินงานศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา

                                                   

     วันที่ 24 กันยายน 2563  นายศุกร์ เก็บไว้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ให้การต้อนรับคณะจาก      หอการค้าจังหวัดตราด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา                                                       

                                                   

 วันที่ 23 กันยายน 2563    นายศุกร์  เก็บไว้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ให้การต้อนรับคณะทำงานจากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี เข้าเยียมชมและดำเนินการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร                        

                                                           

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563  นายศุกร์  เก็บไว้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา พร้อม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาร่วมทำบุญศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา

วันที่จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 พล.ท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4./ผอ.รมน.ภาค4 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางมายังศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา โดยมีนาย ศุกร์ เก็บไว้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เก็บไว้ ร่วมด้วย นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต และเจ้าหน้าที่ศวส.ยะลา ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมแปลงเพาะเมล็ดกาแฟอะราบิกา และร่วมกิจกรรมย้ายต้นกล้าลงถุงเพาะชำ
วันที่ 5 สิงหาคม 2563  นายศุกร์ เก็บไว้ผอ.ศวส.ยะลา และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ นายพรรณศักดิ์ เดชคิด นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้ามาเยี่ยมเยือนและชี้แนะเนวทางปฏิบัติงานด้านการรับเงินผ่านเครื่อง EDC และการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) อีกทั้งชี้แนะงานระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้า และคณะ เข้าตรวจเยียมการดำเนินงานโครงการปลูกกาแฟ ณ ศวส.ยะลา โดยมีนายศุกร์ เก็บไว้ ผอ.ศวส.ยะลา ให้การต้อนรับ
วันที่ 12 มิถุนายน 2563  ชาวศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ร่วมพัฒนาขุดลอกสระน้ำเพื่อใช้กักเก็บน้ำ
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา นาย ศุกร์ เก็บไว้ เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน