11/05/2021

หน้าหลัก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในการประชุมครั้งนี้มีนายอำเภอ นายอนิรุทร บัวอ่อนเป็นประธานการประชุม

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ร่วมจัดนิทรรศการ โดยการนำผลงานวิจัย เช่น กลัวยหิน ดาหลา ทุเรียน และผลิตภัณฑ์จากไพรดำ เนื่องในวันดินโลก ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต.วังพยา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

 

 

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมผลการดำาเนินงานศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา

 

 

วันที่ 24 กันยายน 2563  นายศุกร์ เก็บไว้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ให้การต้อนรับคณะจาก      หอการค้าจังหวัดตราด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา

 

 

วันที่ 23 กันยายน 2563    นายศุกร์  เก็บไว้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ให้การต้อนรับคณะทำงานจากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี เข้าเยียมชมและดำเนินการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร