20/05/2024

หน้าหลัก

 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฎิบัติ D-HOPE  โดยมีนาย สุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอธารโต/ผอ.ศปก.อ.ธารโต เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๙ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่  และกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีนาย สุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอธารโต/ผอ.ศปก.อ.ธารโต เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๙ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเปิดงานและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ได้มอบหมายให้นางสาวมารีแย รามัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมออกกำลังกายตามปฏิทินการออกกำลังกายของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณสนามแข่งขันนกเขา ชวาเสียง สวนขวัญเมืองยะลา
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการเดินและวิ่งเพื่อเธอและฉัน สกร.ยะลา ๒๕๖๗ กิจกรรม U & I Run together Yala-Betong ของสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธารโต วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ๗๖ จังหวัด ๗๖ โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง “ตรังโมเดล การผลิตพริกไทยปะเหลียนปลอดภัย และเพิ่มมูลค่า“
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา นำเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลาร่วมทำกิจกรรม “โรงครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา” วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เป็นเจ้าภาพกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาเข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ. ที่ทำการหมู่บ้าน บ้านควรดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖   นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงาน  โดยมี ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่  ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ มัสยิดดารุลอิสลามียะห์ (บ้านไอลาบู) ม.๓ บ้านกระป๋อง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เข้าร่วมประชุมวิชาการเกษตร Yala เกษตร Fair 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ตอนรับคณะครูและนักเรียนจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร่ ตำบลธารโต จังหวัดยะลา

วันที่ 30-31 สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๖สถาบันวิจัยพืชสวน ณ. โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เข้าร่วมงานเปิดฤดูกาลทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำเภอธารโต พร้อมด้วยชุดปฎิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ร่วมงานแถลงข่าวเปิดมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เข้าร่วม กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

 
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาร่วมงานแถลงข่าวเปิดมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๖