25/09/2023

หน้าหลัก

 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาเข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ. ที่ทำการหมู่บ้าน บ้านควรดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖   นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงาน  โดยมี ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่  ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ มัสยิดดารุลอิสลามียะห์ (บ้านไอลาบู) ม.๓ บ้านกระป๋อง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เข้าร่วมประชุมวิชาการเกษตร Yala เกษตร Fair 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ตอนรับคณะครูและนักเรียนจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร่ ตำบลธารโต จังหวัดยะลา

วันที่ 30-31 สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.บุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๖สถาบันวิจัยพืชสวน ณ. โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เข้าร่วมงานเปิดฤดูกาลทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำเภอธารโต พร้อมด้วยชุดปฎิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ร่วมงานแถลงข่าวเปิดมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เข้าร่วม กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

 
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาร่วมงานแถลงข่าวเปิดมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๖