การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรีย Bacillus subtilis ในการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสพริก
#1
การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรีย Bacillus subtilis ในการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสพริกที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
ธารทิพย ภาสบุตร, อภิรัชต์ สมฤทธิ์, อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว และทิพวรรณ กันหาญาติ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ B23 20W15 20W19 19W6 และ 20W16 ในการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสพริกที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum capsici ทำการทดลองที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 วางแผนการทดลองแบบ RCB (Randomized Complete Block) ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีพ่นเซลล์แขวนลอย (cell suspension) ของ B. Subtilis สายพันธุ์ B23 และ 20W16 สามารถป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสพริกได้ มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่ำกว่ากรรมวิธีพ่นน้ำเปล่า (control) เมื่อนำแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ B23 และ 20W16 มาทำเป็นผงเชื้อ แล้วนำกลับมาทดสอบพบว่า การพ่นสารละลายผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ B23 อัตรา 40 - 50 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร สามารถป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสได้ระดับเดียวกับการพ่นสารละลายผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ 20W16 และมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่ำกว่ากรรมวิธีพ่นน้ำเปล่า


ไฟล์แนบ
.pdf   137_2560.pdf (ขนาด: 350.39 KB / ดาวน์โหลด: 586)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม