พัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อ ตรวจสอบไวรัส Cucumber mosaic virus
#1
พัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบไวรัส Cucumber mosaic virus
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, วันเพ็ญ ศรีทองชัย และกาญจนา วาระวิชะนี
กลุ่มวิจัยโรคพืช และสำนักผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การนำเทคนิค Gold Labeling IgG Flow Test (GLIFT) มาปรับใช้ในการตรวจเชื้อ Cucumber mosaic virus (CMV) เพื่อการวินิจฉัยโรค ที่สามารถตรวจสอบได้แม่นยำ ใช้ง่าย สะดวก และอ่านผลได้รวดเร็วภายใน 5 - 10 นาที เร็วกว่าวิธี ELISA ที่ใช้เวลามากกว่า 4 - 5 ชั่วโมง GLIFT ได้ถูกพัฒนาโดยใช้หลักการทางเซรุ่มวิทยาและ lateral flow technique บนแผ่น nitrocellulose membrane ซึ่งที่ให้ผลดีที่สุดคือ ด้วยการเลือกใช้อนุภาคของทอง (colloidal gold) มาต่อเชื่อมกับ IgG ของเชื้อ CMV ที่มีความเข้มข้นในปริมาณ 1 mg/ml ให้สีของปฏิกิริยาแดงเข้ม และให้สีของปฏิกิริยาที่ test line แดงเข้มชัดเจนเมื่อใช้ gold labeling IgG ในปริมาณ 2 µl/cm มีความเหมาะสมดีกว่าปริมาณ 1.0 และ 1.5 µl/cm สำหรับการใช้ IgG ของ CMV ในปริมาณ 1.0 µl /cm ทำ test line ให้ผลของปฏิกิริยาดี สามารถใช้ goat-anti rabbit IgG ทำ control line ได้ จากการเปรียบเทียบชนิดของ แผ่นไนโตรเซลลูโลสเมมเบรนที่แตกต่างกัน 7 ชนิด พบว่าปฏิกิริยาเกิดได้ดีในไนโตรเซลลูโลสเมมเบรนชนิด AE 100 และ Unisart CN 140 และการเปรียบเทียบชนิดของ sample buffer ต่อปฏิกิริยาบนชุดตรวจสอบโดยใช้บัฟเฟอร์ที่แตกต่างกัน จำนวน 7 ชนิด พบว่าบัพเฟอร์ที่สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดปฏิกิริยาบนเส้น control line และไม่เกิดปฏิกิริยาแบบ false positive คือเกิดปฏิกิริยาบนเส้น test line หรือปฏิกิริยาข้ามนั้นคือบัพเฟอร์ TBS-T และ PBS-T และเมื่อเปรียบเทียบความเข้มของสีที่ control line พบว่า การใช้ TBS-T ให้ผลดีที่สุด


ไฟล์แนบ
.pdf   2525_2555.pdf (ขนาด: 295.84 KB / ดาวน์โหลด: 6,021)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม