การสกัดสายพันธุ์แท้
#1
การสกัดสายพันธุ์แท้
เสาวรี บำรุง, อภิชาต เมืองซอง, สุภาวดี สมภาค และเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี

          โครงการปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันได้ดำเนินการพัฒนาสายพันธุ์ทานตะวันชนิดสกัดน้ำมัน โดยนำพันธุ์ทานตะวันจากแหล่งต่างๆทั้งพันธุ์ลูกผสมทางการค้าและพันธุ์ผสมเปิด จำนวน 15 พันธุ์/สายพันธุ์ มาปลูกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ดำเนินการผสมตัวเองชั่วที่ 1 (S1-lines) เก็บเกี่ยววันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 นำเมล็ด S1-lines ทั้ง 15 พันธุ์/สายพันธุ์ ที่ได้มาปลูก วันที่ 26 สิงหาคม 2549 ดำเนินการคัดเลือกลักษณะต่างๆ ที่ไม่ดีหรือไม่ต้องการทิ้งไป คัดเลือกได้ประมาณ 60 - 80 ดอก/พันธุ์,สายพันธุ์ และดำเนินการผสมตัวเองชั่วที่ 2 (S2-lines) เก็บเกี่ยววันที่ 7 ธันวาคม 2549 นำ S2-lines ทั้ง 13 พันธุ์/สายพันธุ์ ที่ได้มาปลูก วันที่ 10 มกราคม 2550 ดำเนินการคัดเลือกลักษณะต่างๆ ที่ไม่ดีหรือไม่ต้องการทิ้งไป คัดเลือกได้ประมาณ 60 - 80 ดอก/พันธุ์,สายพันธุ์ และดำเนินการผสมตัวเองชั่วที่ 3 (S3-lines) เก็บเกี่ยววันที่ 23 เมษายน 2550 นำ S3-lines 13 สายพันธุ์ มาปลูกวันที่ 11 มกราคม 2551 ดำเนินการคัดเลือกต้นและผสมตัวเองชั่วที่ 4 (S4-lines) คัดเลือกไว้ประมาณ 60-80 ดอก/สายพันธุ์เก็บเกี่ยววันที่ 30 เมษายน 2551 โดยพบว่า S4-lines มีความสูงต้นตั้งแต่ 117 - 156 ขนาดจานดอก 9.5 - 12.0 เซนติเมตร เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ด 20.7 - 75.7 เปอร์เซ็นต์ และน้ำหนัก 100 เมล็ดตั้งแต่ 4.11 - 7.26 กรัม และเรียกเมล็ดชุดนี้ว่า S4-lines สามารถนำเมล็ด S4-lines ไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการสร้างพันธุ์สังเคราะห์ต่อไปได้


ไฟล์แนบ
.pdf   1062_2551.pdf (ขนาด: 932.37 KB / ดาวน์โหลด: 631)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การสกัดสายพันธุ์แท้ - โดย doa - 08-03-2016, 04:57 PM



ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม