การศึกษาอนุกรมวิธานแมงมุมสกุล Argiope
#1
การศึกษาอนุกรมวิธานแมงมุมสกุล Argiope
วิมลวรรณ โชติวงศ์, มานิตา คงชื่นสิน, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ และพลอยชมพู กรวิภาสเรือง
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บตัวอย่างแมงมุมสกุล Argiope จากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศไทย รักษาตัวอย่างแมงมุมในแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาประกอบด้วย การสำรวจและเก็บตัวอย่างแมงมุม การจัดหมวดหมู่ การตรวจจำแนกชนิด การบรรยายลักษณะ การวาดรูป ซึ่งจะเน้นวาดรูปแมงมุมทั้งตัวและวาดอวัยวะที่สำคัญที่ใช้ในการจำแนก ตัวอย่างแมงมุมสกุล Argiope เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สำหรับเป็นแหล่งสืบข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล

          ระยะเวลาการทดลองเริ่มตุลาคม 2553 ถึงกันยายน 2556 จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างแมงมุมสกุล Argiope ตุลาคม 2553 ถึงมีนาคม 2555 ณ จังหวัด เชียงใหม่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา ระยอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง พบแมงมุมสกุล Argiope 3 ชนิด ได้แก่ Argiope pulchella จำนวน 5 ตัวอย่าง Argiope versicolor จำนวน 3 ตัวอย่าง และ Argiope catenulata (Doleschall) จำนวน 3 ตัวอย่าง


ไฟล์แนบ
.pdf   2198_2554.pdf (ขนาด: 101.76 KB / ดาวน์โหลด: 1,326)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม