การคัดเลือกต้นตอทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทานหรือต้านทานต่อเชื้อรา Phytophthora
#1
การคัดเลือกต้นตอทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทานหรือต้านทานต่อเชื้อรา Phytophthora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
ธิติยา สารพัฒน์, ศิริพร วรกุลดำรงชัย และมาลัยพร เชื้อบัณฑิต
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน

          โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนเป็นโรคที่สร้างความสูญเสียต่อการปลูกทุเรียนซึ่งมีเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butl.) เป็นเชื้อสาเหตุ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการสวนทุเรียนจึงได้คัดเลือกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ต้านทานต่อโรคด้วยวิธี detached leaf ในทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจำนวน 200 ต้น พบว่ามี 39 ต้นที่ต้านทานต่อเชื้อระดับปานกลางซึ่งเป็นทุเรียนพื้นเมืองสายต้นมาจาก อ.หลังสวน จ.ชุมพร จำนวน 16 ต้น และ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 23 ต้น และจากการนำต้นทุเรียนทั้ง 39 ต้น มาคัดเลือกความต้านทานต่อเชื้อ P. palmivora ด้วยวิธีปลูกเชื้อในกระถางปลูกพบว่า มี 36 ต้น ไม่แสดงอาการของโรครากเน่าโคนเน่า


ไฟล์แนบ
.pdf   22_2556.pdf (ขนาด: 857.06 KB / ดาวน์โหลด: 2,713)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม