การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวของฝรั่ง
#1
การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวของฝรั่ง
มนตรี เอี่ยมวิมังสา, ธิติยา สารพัฒน์ และพจนา ตระกลูสุขรัตน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ฝรั่งพันธุ์การค้ากิมจู และแป้นสีทอง ที่แสดงอาการใบไหม้ ยอดเหี่ยว กิ่งแห้ง ต้นทรุดโทรม โคนต้นและรากถูกทำลายโดยเชื้อรา ทำให้ฝรั่งยืนต้นตายเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และราชบุรี สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Nalanthamala psidii จึงได้ทำการทดลองเพื่อคัดเลือกต้นตอฝรั่งพันธุ์พื้นเมืองซึ่งได้รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ อาทิ จังหวัดนครปฐม นครนายก สมุทรสงคราม ชัยนาท เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี และฝรั่งพันธุ์ใบแดง พันธุ์ใบด่าง ฝรั่งไส้แดง โดยการปลูกเชื้อเชื้อรา Nalanthamala psidii เป็นเวลา 120 วันจากนั้น พบว่าจากต้นฝรั่งพันธุ์พื้นเมืองจำนวน จากจำนวน 110 ต้น พบว่ามีจำนวน 13 ต้น ที่สามารถต้านทานต่อเชื้อราได้


ไฟล์แนบ
.pdf   55_2556.pdf (ขนาด: 472.41 KB / ดาวน์โหลด: 1,858)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม