การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ต้านทานต่อโรครากปม
#1
การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ต้านทานต่อโรครากปม
ธิติยา สารพัฒน์, มนตรี เอี่ยมวิมังสา, ไตรเดช ข่ายทอง และอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          การระบาดของโรครากปมของฝรั่งมีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) เกิดเป็นพื้นที่กว้างโดยเฉพาะ อ.บ้านแผ้ว จ.สมุทรสาคร อ.สามพราน จ.นครปฐม และ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่การระบาดหนัก โรครากปมทำให้ต้นฝรั่งที่ถูกทำลายจะมีอาการแคระแกร็นใบเหลืองซีด ทรงพุ่มบาง ต้นโทรม ผลผลิตลดลงทั้งขนาดและปริมาณ จึงได้ทำการทดลองเพื่อคัดเลือกต้นตอฝรั่งพันธุ์ขี้นกซึ่งได้รวบรวมเมล็ดมาจากหกแหล่งอาทิ จังหวัดตาก กาญจนบุรี อุทัยธานี เพชรบูรณ์ และปราจีนบุรี โดยการปลูกเชื้อไส้เดือนฝอยรากปมกระถางละ 1,500±100 ตัว เป็นเวลา 120 วัน จากนั้นตรวจวัดดัชนีการเกิดโรครากปมพบว่าจากต้นฝรั่งขี้นก 155 ต้น มี 5 ต้น ที่สามารถต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม


ไฟล์แนบ
.pdf   56_2556.pdf (ขนาด: 388.48 KB / ดาวน์โหลด: 3,342)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม