ศึกษาการจัดการโรคผลเน่าของสละ
#1
ศึกษาการจัดการโรคผลเน่าของสละ
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์, ธารทิพย ภาสบุตร และศรีนวล สุราษฎร์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

          จากการศึกษาสารเคมีป้องกันกำจัดโรคผลเน่าสละ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธี ในแปลงสละของเกษตรกร อ.ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กรรมวิธีที่ ๑-๔ ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช difenoconazole 25%W/V EC อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร, pyraclostrobin 25%W/V EC อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร, tebuconazole + trifoxystrobin 50% + 25%WG อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, validamycin 3%W/V SL อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 5 พ่นน้ำเปล่าผลการทดลองสอดคล้องกันทั้ง ๒ แปลงทดลอง คือ สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดโรคผลเน่าสละ ได้แก่ pyraclostrobin 25%W/V EC อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร และสาร tebuconazole + trifoxystrobin 50% + 25%WG อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร รองลงไปได้แก่ difenoconazole 25%W/V EC อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร และ validamycin 3%W/V SL อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ โดยพ่นสาร ๒ ครั้ง ครั้งแรกก่อนเก็บเกี่ยวผลสละ 2 เดือน ครั้งที่สองหลังจากครั้งแรก 7 วัน


ไฟล์แนบ
.pdf   57_2556.pdf (ขนาด: 377.42 KB / ดาวน์โหลด: 1,597)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม