เทคนิคการเก็บรักษาต้นเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรียร่วมอาศัยด้วย Cryopreservat
#1
เทคนิคการเก็บรักษาต้นเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรียร่วมอาศัยด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการ Cryopreservation
พัชรีวรรณ มณีสาคร, สาทิพย์ มาลี, วิไลวรรณ เวชยันต์, สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต, เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ และอัมพร วิโนทัย
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียร่วมอาศัยของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 2 ชนิด คือ Steinernema minutum ได้แก่ แบคทีเรีย Xenorhabdus stockiae และ Heterorhabditis indica ได้แก่ แบคทีเรีย Photorhabdus luminescens ได้แล้วบนอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย NBTA ในจานแก้ว โดยโคโลนีของแบคทีเรีย Xenorhabdus stockiae มีลักษณะเป็นโคโลนีเดี่ยว กลม นูน สีน้้าเงินเข้มตรงกลาง และขอบโคโลนีไม่เรียบมีสีอ่อนลง ซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกว่า clear zone ส้าหรับโคโลนีของแบคทีเรีย Photorhabdus luminescens จะมีลักษณะเป็นโคโลนีเดี่ยว กลม นูน สีเขียวเข้มตรงกลาง และขอบไม่เรียบมีสีอ่อนลง จากนั้นได้นำแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด ทดลองนำลงเลี้ยงในอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย YS Broth (แยกขวด) ทำการตรวจความบริสุทธิ์ของเชื้อโดยวิธี slide smear พบว่า ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่น สามารถนำเก็บในสารละลายกลีเซอรีนตามระดับความเข้มข้นต่างๆ ได้
          สำหรับการเก็บรักษาต้นเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทั้ง 2 ชนิด ยังคงอยู่ในขั้นตอนการเลี้ยงขยายปริมาณไส้เดือนฝอยโดยใช้แมลงอาศัย (หนอนกินรังผึ้ง) สำหรับใช้ในงานทดสอบโดยนำผลผลิตที่ได้เก็บไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการทดสอบวิธีการเก็บรักษาไส้เดือนฝอย หลังจากได้เก็บรักษาแบคทีเรียในตู้ควบคุมอุณหภูมิแล้ว


ไฟล์แนบ
.pdf   80_2556.pdf (ขนาด: 386.51 KB / ดาวน์โหลด: 746)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม