การคัดเลือกแบคทีเรีย P. penetrans ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne
#1
การคัดเลือกแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp.
ไตรเดช ข่ายทอง, ธิติยา สารพัฒน์, มนตรี เอี่ยมวิมังสา และปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

          ในปี 2554 – 2555 ได้ตรวจพบแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ในตัวอย่างไส้เดือนฝอยรากปมจากตัวอย่างหัวมันฝรั่ง (Solanum tuberosum cv. Atlantic) มันขี้หนู (Coleus parvifolius) และรากพริก (Capsicum annuum) และสามารถเพิ่มจำนวนสปอร์สำหรับใช้ในการทดลองได้บางไอโซเลต ในปี 2556 ทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Pasteuria penetrans 2 ไอโซเลตที่แยกได้จากมันฝรั่งและพริกอย่างละ 1 ไอโซเลต ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในกระถางทดลองพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 4 กรรมวิธี 5 ซ้ำ โดยใช้แบคทีเรีย Pasteuria penetrans อัตรา 10(6) สปอร์/กระถาง โดยมีกรรมวิธีใช้สาร carbofuran 3G อัตรา 0.1 กรัมต่อกระถาง และกรรมวิธีไม่ใส่สารใดๆ เป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบพบว่า น้ำหนักแห้งของต้นมะเขือเทศไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยจำนวนปม และจำนวนกลุ่มไข่ ในกรรมวิธีที่คลุกดินด้วยสปอร์ของแบคทีเรีย P. penetrans ทั้ง 2 ไอโซเลตและกรรมวิธีที่คลุกดินด้วยสาร carbofuran 3G ต่ำกว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้คลุกดินด้วยสปอร์ของแบคทีเรียหรือสารเคมีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกรรมวิธีที่คลุกดินด้วยสปอร์ของแบคทีเรีย P. penetrans และสาร carbofuran


ไฟล์แนบ
.pdf   86_2556.pdf (ขนาด: 397.6 KB / ดาวน์โหลด: 636)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม