ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนเจาะขั้วผล
#1
ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนเจาะขั้วผล (fruit borer, Conopomorpha sinensis Bradley)
บุษบง มนัสมั่นคง, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, ศรุต สุทธิอารมณ์ และวนาพร วงษ์นิคง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


         การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนเจาะขั้วผล (Fruit borer); Conopomorpha sinensis Bradley ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556 ในแปลงลิ้นจี่ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทำการติดต่อแปลง ติดตามระยะพัฒนาผลลิ้นจี่ เพื่อเตรียมแปลงทดสอบประสิทธิภาพสารพบว่า ลิ้นจี่ไม่มีการออกดอกติดผล เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม ส่วนแปลงลิ้นจี่ที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงเพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพสาร พบว่าลิ้นจี่เริ่มติดผล สุ่มสำรวจผลเพื่อนับการทำลายของหนอนเจาะขั้วผล ทำการพ่นสารตามกรรมวิธี หลังจากพ่นสารพบว่า การระบาดของหนอนเจาะขั้วผลต่ำไม่สามารถดำเนินการทดลองต่อได้
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม