พัฒนาเครื่องคัดแยกทุเรียนอ่อน
#1
พัฒนาเครื่องคัดแยกทุเรียนอ่อน
ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์, นิทัศน์ ตั้งพินิจกุล, อนุชิต ฉำ่สิงห์, อารีย์ ทิมินกุล, ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร และปรีชา อานันทืรัตนกุล
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและกลุ่มวิจัยวิศวกรรมการผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม, ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรม ปทุมธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกทุเรียนอ่อนประกอบด้วยกิจกรรมที่หนึ่งได้แก่ การวิจัยทดสอบและพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดแยกทุเรียนตามความอ่อน-แก่ผล เป็นการต่อยอดโครงการคัดแยกความอ่อน-แก่ทุเรียนด้วยเครื่องวิเคราะห์สัญญาณด้วย Fast Fourier transform โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป matlab ในการวิเคราะห์สัญญาณ หาค่าความถี่ธรรมชาติจากการเคาะเสียงมากำหนดค่าความอ่อน-แก่ของทุเรียน โดยไม่ทำลายผลทุเรียน (non - destructive) เครื่องคัดแยกทุเรียนประกอบด้วย ชุดลำเลียงผลทุเรียน หัวเคาะและวงจรควบคุม สัญญาณเสียงเคาะที่ได้จะถูกส่งไปทำการวิเคราะห์ค่าความถี่ธรรมชาติเพื่อกำหนดค่าความอ่อน-แก่ของทุเรียน โดยเครื่องคัดจะทำการคัดแยกผลทุเรียนได้ไม่น้อยกว่า 2000 ผล/ชม. ที่ค่าความผิดพลาดไม่เกิน ± 2.5 %


ไฟล์แนบ
.pdf   1099_2551.pdf (ขนาด: 1.11 MB / ดาวน์โหลด: 1,816)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม