วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลนางอั้วและสกุลม้าวิ่ง
#1
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลนางอั้วและสกุลม้าวิ่ง
พฤกษ์ คงสวัสดิ์, สมบัติ บวรพรเมธี, สุภาภรณ์ สาชาติ และเอนก บางข่า

          การทดลองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลนางอั้วและสกุลม้าวิ่ง การทดลองย่อยศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลนางอั้วและม้าวิ่งโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดโรค ประกอบด้วย 2 การทดลองย่อยคือ 1. ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลนางอั้ว และ ม้าวิ่งโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดโรค และ 2. ศึกษาขั้นตอนที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหัวพันธุ์กล้วยไม้สกุลนางอั้วและม้าวิ่ง โดยการทดลองย่อยที่ 1. ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลนางอั้ว และม้าวิ่งโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดโรค ประกอบด้วยการทดลองย่อยอีก 2 การทดลองคือ 1.1 ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลนางอั้วโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดโรค และ 1.2 ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดโรค


ไฟล์แนบ
.pdf   1052_2551.pdf (ขนาด: 973.59 KB / ดาวน์โหลด: 640)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม