การใช้สารน้ำมัน สารสกัดพืช สารชีวภาพและสารเคมีในการควบคุมประชากรเพลี้ยไฟและไรแดงส้มโอ
#1
การใช้สารน้ำมัน สารสกัดพืช สารชีวภาพและสารเคมีในการควบคุมประชากรเพลี้ยไฟและไรแดงของส้มโอ
พินิจ เขียวพุ่มพวง, อนุรักษ์ สุขขารมย์, วสันติ์ ผ่องสมบูรณ์, สุธน สุวรรณบุตร และบุษบา เชื่อวิทยา

          การทดลองศึกษาเพื่อประเมินหาสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและไรแดงที่มีประสิทธิภาพสูง ผลการทดลองพบว่า สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟที่นำมาทดสอบมีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณประชากรเพลี้ยไฟทำลายส้มโอสูงกว่ากรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ำเปล่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พบว่าสารที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ imidacloprid และน้ำหมัก (พด.7) ที่ 3 วันหลังพ่นสารทดลองพบเพลี้ยไฟ 8.30 และ 11.40 ตัว/ใบส้มโอ 20 ใบ ตามลำดับ กรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ำเปล่าพบเพลี้ยไฟสูงถึง 99.40 .ตัว/ใบส้มโอ 20 ใบ ที่ 7 วันหลังพ่นสารทดลองพบเพลี้ยไฟ 14.00 และ 17.30 ตัว/ใบ ส้มโอ 20 ใบ ตามลำดับ ส่วนกรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ำเปล่าพบเพลี้ยไฟสูงถึง 77.30 ตัว/ใบส้มโอ 20 ใบ ที่ 14 วัน หลังพ่นสารพบเพลี้ยไฟเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกกรรมวิธี และที่ 21 วัน หลังพ่นสารพบเพลี้ยไฟมีปริมาณประชากรไม่แตกต่างกันทางสถิติทุกกรรมวิธี


ไฟล์แนบ
.pdf   1076_2551.pdf (ขนาด: 1.76 MB / ดาวน์โหลด: 706)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม