การคัดเลือกครั้งที่ 2 อ้อยชุด 2548 ในเขตใช้น้ำฝน
#1
การคัดเลือกครั้งที่ 2 อ้อยชุด 2548 ในเขตใช้น้ำฝน
กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์, ประชา ถ้ำทอง และศักดิ์ เพ่งผล

          ผลจากการประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและคุณภาพ ความหวานของอ้อย 378 clone จาก 66 คู่ผสม เปรียบเทียบกับพันธุ์ตรวจสอบ K84-200 ในดินชุดร่วนเหนียวชุดลพบุรี ที่อยู่ในเขตอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 – พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พบว่า มีอ้อยเพียง 18 % หรือ 68 clone ที่ให้ผลผลิตอ้อย 10 ลำ สูงกว่าพันธุ์ตรวจสอบ K84-200 (12.5 กก.) ส่วนใหญ่มีขนาดลำเล็ก มีเพียง 10 clone ที่มีขนาดลำโตกว่าและมีการเจริญเติบโตดีกว่าหรือมีความสูงมากกว่า K84-200 ส่วนคุณภาพความหวานส่วนใหญ่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับพันธุ์ตรวจสอบ clone อ้อยจากคู่ผสมระหว่าง อ.เรวัติ x E-Hew, 54-174x95-2-156, 7-7/6x83-2-888, 223xRT2003-551, 7-7/6xUthong 3, RT2003-551x94-2-483, 83-2-888xอ.เรวัติ และ 54-174xErianthus sp จะให้ผลผลิตอ้อยและคุณภาพสูง


ไฟล์แนบ
.pdf   881_2551.pdf (ขนาด: 933.01 KB / ดาวน์โหลด: 253)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม