ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายและเพลี้ยไฟพริก
#1
ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายและเพลี้ยไฟพริกโดยวิธีการราดโคน
สมรวย รวมชัยอภิกุล และอุราพร หนูนารถ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย และเพลี้ยไฟพริกโดยวิธีการราดโคน ดำเนินการทดลองในแปลงมะเขือเปราะ ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 9 กรรมวิธี 3 ซํ้า ได้แก่ สารฆ่าแมลง thiamethoxam (Actara 25%WG), dinotefuran (Starkle 10%WP), clothianidin (Dentosu 16%SG) และ imidacloprid (Confidor 100SL 10%SL) อัตรา 10 กรัม, 20 กรัม, 20 กรัม, 40 กรัม, 10 กรัม, 20 กรัม, 20 และ 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร (อย่างละ 2 อัตรา) ตามลำดับ หลังการทดสอบพบว่า สารฆ่าแมลง dinotefuran (Starkle 10%WP) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร มีแนวโน้มมีประสิทธิภาพดีที่สุดและสารทดลองชนิดอื่นมีประสิทธิภาพรองลงมาในการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในมะเขือเปราะ


ไฟล์แนบ
.pdf   2133_2554.pdf (ขนาด: 77.95 KB / ดาวน์โหลด: 654)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม