การเปรียบเทียบเบื้องต้น: โคลนอ้อยชุด 2546 เพื่อชีวมวลสูงและไว้ตอได้ดี
#1
การเปรียบเทียบเบื้องต้น: โคลนอ้อยชุด 2546 เพื่อชีวมวลสูงและไว้ตอได้ดี
วีระพล พลรักดี และทำนอง อินทะเสน

          อ้อยชุด 2546 มี 54 โคลน ในการเปรียบเทียบเบื้องต้นแบ่งอ้อยเป็น 2 ชุด วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ 28 พันธุ์/โคลน ใช้พันธุ์ขอนแก่น 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ ในกลุ่มที่ 1 มี 8 โคลนที่ให้ผลผลิตชีวมวล และผลผลิตลำอ้อยสูง คือ F03-4-347 F03-4-336 F03-4-350 F03-4-398 F03-4-334 F03-4-389 F03-4-314 และ F03-4-325 ให้ผลผลิตชีวมวล 5.3 5.2 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 และ 4.1 ตันต่อไร่ ตามลำดับ พันธุ์ขอนแก่น 3 เท่ากับ 3.9 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตลำอ้อย 10.9 9.5 9.0 9.1 8.6 8.5 8.9 และ 9.1 ตันต่อไร่ ตามลำดับ พันธุ์ขอนแก่น 3 เท่ากับ 8.2 ตันต่อไร่ ในกลุ่มที่ 2 มี 9 โคลนที่ให้ผลผลิตชีวมวล และผลผลิตลำอ้อยสูงคือ 03-4-452 F03-4-314 F03-4-381 03-4-021 F03-4-253 F03-4-362 F03-4-341 03-4-465 และ 03-4-501 เท่ากับ 5.89 5.87 5.75 5.69 5.52 5.38 5.10 5.09 และ 5.03 ตันต่อไร่ ตามลำดับ พันธุ์ขอนแก่น 3 เท่ากับ 3.93 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตลำอ้อย 11.8 12.0 11.3 12.1 12.3 11.1 9.4 10.0 และ 10.1 ตันต่อไร่ ตามลำดับ พันธุ์ขอนแก่น 3 เท่ากับ 9.6 ตันต่อไร่ อ้อยโคลนดีเด่นเหล่านี้ จะนำไปประเมินผลผลิตในขั้นการเปรียบเทียบมาตรฐานต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   876_2551.pdf (ขนาด: 950.28 KB / ดาวน์โหลด: 380)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม