ศึกษาการตอบสนองของปุ๋ยและฮอร์โมนกับมันสำปะหลังอายุสั้น
#1
ศึกษาการตอบสนองของปุ๋ยและฮอร์โมนกับมันสำปะหลังอายุสั้น
สมพงษ์ กาทอง, จงรักษ์ จารุเนตร, วัลลีย์ อมรผล, สมาน รุ่งเรือง และสรศักดิ์ กุสสลานุภาพ

          ศึกษาการตอบสนองของปุ๋ย และฮอร์โมนกับมันสำปะหลังอายุสั้น วางแผนการทดลองแบบ split split slot มี 4 ซ้ำ Main plot มี 2 วิธี ให้น้ำ ไม่ให้น้ำ sub plot มี 2 วิธี ไม่ใช้ฮอร์โมน และใช้ฮอร์โมน sub sub plot มีวิธี 3 วิธี ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 30-20-0 (25 กก./ไร่) ปุ๋ยสูตร 19-19-19 (50 กก./ไร่) และใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 (75 กก./ไร่) 

          ผลการทดลองพบว่า วิธีการให้น้ำ ใช้ฮอร์โมน ให้ผลผลิต 5,586 กก./ไร่ สูงกว่าการให้น้ำ ไม่ใช้ฮอร์โมน ให้ผลผลิต 4,891 กก./ไร่ วิธีการใส่ปุ๋ย พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ให้ผลผลิต 6,140 กก./ไร่ ในขณะที่วิธีการ ไม่ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิต 3,800 กก./ไร่


ไฟล์แนบ
.pdf   872_2551.pdf (ขนาด: 949.42 KB / ดาวน์โหลด: 502)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม