วิจัยระบบตลาดปาล์มน้ำมันใน จ.ชุมพร จ.สุราษฏร์ธานี และ จ.กระบี่
#1
วิจัยระบบตลาดปาล์มน้ำมันใน จ.ชุมพร จ.สุราษฏร์ธานี และจ.กระบี่
สมมาตร แสงประดับ, อรรัตน์ วงค์ศรี, สุรกิตติ ศรีกุล, อรุณี ใจเถิง, เกริกชัย ธนรักษ์ และวราวุธ ชูธรมธัช

          ปาล์มน้ำมันเป็นพืชน้ำมันอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าพืชน้ำมันอื่นทุกชนิดจึงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เดิมเป็นการผลิตเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ และพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ ปัจจุบันปาล์มน้ำมันเป็นหนึ่งในพืชทดแทนพลังงานจึงทำให้การขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นในภาคต่างๆ จึงได้ศึกษารูปแบบระบบตลาดในแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันในภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี กระบี่ พบว่าเกษตรกรมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ถือครองที่ดินเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 1 – 30 ไร่ ในการเก็บเกี่ยวและขนส่งผลผลิตปาล์มน้ำมัน เกษตรกรส่วนใหญ่ดำเนินการเองบางส่วน และจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานในส่วนที่เหลือ การขายผลผลิตของเกษตรกรมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์จะขายผลผลิตให้ลานเทรวบรวมปาล์มน้ำมันมากกว่าขายให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบโดยตรง ลานเทส่วนใหญ่ในจังหวัดชุมพรและสุราษฏร์ธานี จะขายผลผลิตปาล์มทะลายสดให้โรงงานสกัดฯเดียว ขณะที่ลานเทในจังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่จะขายผลผลิตให้หลายๆ โรงงานสกัดฯมากกว่าการผูกขาดโรงงานใดโรงงานหนึ่ง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและกระบี่ขายน้ำมันปาล์มดิบให้โรงงานกลั่นในจังหวัดชุมพร และในกรุงเทพฯและปริมณฑลและส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังสิงค์โปร์และฝากคลังฯ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร จะขายน้ำมันปาล์มดิบให้โรงงานกลั่นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบรวมเปลือกนอกและเมล็ดในของ ทั้ง 3 จังหวัด จะขายน้ำมันปาล์มดิบให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานกลั่นในจังหวัด โรงงานกลั่นน้ำมันซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ไขปาล์มบริสุทธิ์ โอเลอีน ซึ่งใช้ในการอุปโภคบริโภค กรดไขมันปาล์ม ไขปาล์มบริสุทธิ์ ใช้ในอุตสาหกรรมหล่อลื่น ไขปาล์มบริสุทธิ์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และส่งออกน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และโอเลอีนไปประเทศลาว เป็นต้น


ไฟล์แนบ
.pdf   1092_2551.pdf (ขนาด: 1.74 MB / ดาวน์โหลด: 1,840)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม