ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา น้ำมันปิโตรเลียมและสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงในพริก
#1
ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา น้ำมันปิโตรเลียมและสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้และผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในพริก
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น 

          ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา น้ำมันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้และผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในพริก ดำเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือน มิถุนายน 2549 - กันยายน 2550 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือ พ่น neem extract, พ่น petroleum oil DC tron plus, พ่น petroleum oil SK 99, พ่น petroleum oil Sun spray ultra fine, พ่น white oil, พ่นสารฆ่าแมลง malathion และ fipronil เปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารพบว่า สารฆ่าแมลง malathion มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันผลไม้ในพริก สำหรับ petroleum oil DC tron plus, petroleum oil SK 99, petroleum oil Sun spray ultra fine และ neem extract มีประสิทธิภาพลดการเข้าทำลายของหนอนแมลงวันผลไม้ในพริกได้ และพบแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงวันผลไม้ คือ Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) และ Fopius arisanus (Sonan)


ไฟล์แนบ
.pdf   952_2551.pdf (ขนาด: 947.82 KB / ดาวน์โหลด: 545)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม