การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารสัตว์
#1
การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารสัตว์
อัจฉรา ลิ่มศิลา, เพียงเพ็ญ ศรวัต และสมศักดิ์ ทองศรี

          ในฤดูปลูก 2550/51 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ได้นำพันธุ์มันสำปะหลัง 17 พันธุ์ มาปลูกเปรียบเทียบผลผลิตใบกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB ทำ 3 ซ้ำ เก็บเกี่ยวยอดอ่อนโดยตัดยอดเหนือพื้นดิน 20 เซนติเมตร ทุก 2 - 3 เดือน คัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตยอดได้ดีและมีต้นพันธุ์มากพอไปปลูกเปรียบเทียบเบื้องต้น ในฤดูปลูกปี 2551/52 จำนวน 7 พันธุ์ ให้ผลผลิตยอดแห้ง1.364 - 1.936 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตโปรตีน 163.2 - 245.4 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตหัวสด 1.69 - 5.447 ตันต่อไร่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตยอดแห้ง 1.368 ตันต่อไร่ ผลผลิตโปรตีน 191.1 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตหัวสด 3.854 ตันต่อไร่

          ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น คัดเลือกไว้สำหรับเปรียบเทียบเบื้องต้นในปี 2551/52 จำนวน 16 พันธุ์ ให้ผลผลิตยอดแห้ง 0.936 - 2.687 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตโปรตีน 162.0 - 513.3 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตหัวสด 1.41 - 13.31 ตันต่อไร่


ไฟล์แนบ
.pdf   873_2551.pdf (ขนาด: 1,004.29 KB / ดาวน์โหลด: 328)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม