ออกแบบพัฒนาเครื่องบดแห้งทุเรียน
#1
ออกแบบพัฒนาเครื่องบดแห้งทุเรียน
เวียง อากรชี, วิบูลย์ เทเพนทร์ และชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์

          จึงได้ทำการออกแบบและพัฒนาเครื่องบดแห้งทุเรียนต้นแบบ พร้อมอุปกรณ์การป้อนเพื่อควบคุมอัตราการบดละเอียดให้สามารถทำการบดได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเครื่องบดต้นแบบที่ออกแบบสร้างประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ ชุดบดหยาบ ที่ออกแบบสร้างเป็นเครื่องบดแบบแฮมเมอร์มิลล์ใบมีดยึดติดกับเพลา ตีผ่านตะแกรง รูกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู 3 มิลลิเมตร รอบการหมุนใบมีด 500 รอบต่อนาที ต้นกำลัง 2 แรงม้า บดทุเรียนที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตร จากนั้นส่งเข้าอุปกรณ์การป้อนแบบเกลียวลำเลียงเข้าเครื่องบดละเอียดโดยเครื่องบดละเอียดต้นแบบที่ออกแบบพัฒนาเป็นเครื่องบดแบบ Pin mill มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 240 มิลลิเมตร มีซี่ฟันบนจานบดหมุน (Rotor) 3 วงรอบ ซี่ฟันบดยึดอยู่กับที่ (Stator) 2 วงรอบ ลักษณะซี่ฟันบดได้ออกแบบเป็น 2 ลักษณะ คือแบบเป็นแท่งสี่เหลี่ยม และแบบเป็นแท่งกลม ทั้ง 2 แบบ มีการทำงานในส่วนจานบด หมุนด้วยความเร็ว 2,900 รอบต่อนาที มอเตอร์ต้นกำลัง 3 แรงม้า ผลการทดสอบประสิทธิภาพการบดใกล้เคียงกัน เครื่องบดแห้งทุเรียน ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีอัตราการบดที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

          จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ราคาเครื่องอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาท มีต้นทุนการใช้เครื่องอยู่ที่ 1.11 บาทต่อกิโลกรัมทุเรียนผง จุดคุ้มทุนกรณีรับจ้างบดเท่ากับ 15,640.80 กิโลกรัมต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 2.34 ปี ทั้งนี้ตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดต้นทุนการผลิตทุเรียนผงคือราคาทุเรียนผลสด


ไฟล์แนบ
.pdf   1010_2551.pdf (ขนาด: 1.8 MB / ดาวน์โหลด: 581)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม