การผลิตชุดตรวจสอบ Potato virus A สำเร็จรูปโดยเทคนิค Gold labeling IgG flow test
#1
การผลิตชุดตรวจสอบ Potato virus A สำเร็จรูปโดยเทคนิค Gold labeling IgG flow test
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล และชลธิชา รักใคร่
กลุ่มวิจัยโรคพืช, กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การสกัดและวัดความเข้มข้น IgG ของ PVA ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ OD280 พบว่า ค่าที่ได้น้อยกว่า 11.2 มีความเข้มข้นของโปรตีนน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และได้ทำการติดสลาก IgG ของ PVA ด้วยอนุภาคทองได้สารละลายแขวนลอยอนุภาคทอง จากนั้นปรับให้ได้ค่า OD540 เท่ากับ 0.5 เมื่อกวนสารละลายทองแขวนลอยที่มีอนุภาคขนาด 40 นาโนเมตร ผสมกับ IgG ของ PVA นั้น ซึ่งเป็นการติดสลากอนุภาคทองกับ IgG นำมาพ่นลงบนแผ่นวัสดุใยแก้วแล้วอบแห้งที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง และได้นำแผ่นใยแก้วเคลือบ IgG ของ PVA แล้วนั้น ไปทดสอบกับเมมเบรนชนิดต่างๆ พบว่า ไม่เกิดปฏิกิริยาซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความเข้มข้นของโปรตีนที่ไม่ถึง 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รวมทั้งคุณภาพของแอนติซีรัมที่นำมาสกัด IgG ดังนั้นจึงต้องทำการเตรียมแอนติซีรัมและ IgG ใหม่ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ


ไฟล์แนบ
.pdf   2171_2554.pdf (ขนาด: 104.78 KB / ดาวน์โหลด: 588)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม