การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบไวรัส Cucumber mosaic virus
#1
การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบไวรัส Cucumber mosaic virus
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล และวันเพ็ญ ศรีทองชัย
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         สกัดและทดสอบคุณภาพของ IgG ของ CMV เมื่อนำไปตรวจสอบกับตัวอย่างพืชที่เป็นโรคได้ผลของปฏิกิริยาที่ดีเกิดสีชมพูเข้มบนแผ่น NCM และทำการเตรียมสารละลายแขวนลอยอนุภาคทอง (colloidal gold) ติดสลาก IgG ของ CMV ด้วยอนุภาคทองได้สารละลายแขวนลอยอนุภาคทอง นำมาพ่นลงบนแผ่นวัสดุใยแก้ว ได้แผ่นใยแก้วเคลือบ IgG ของ CMV ติดสลากอนุภาคทอง นำไปทดสอบกับเมมเบรน 7 ชนิด ที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยาของ CMV พบว่าปฏิกิริยาเกิดได้ดีและมีประสิทธิภาพในเมมเบรน AE 100 ซึ่งให้ปฏิกิริยาของเส้น test line และ control line ได้ชัดเจน และได้ทำการเปรียบเทียบใช้สารละลายบัฟเฟอร์ 7 ชนิด ในการเตรียมตัวอย่างน้ำคั้นพืช พบว่าสามารถใช้ extraction buffer

         TBS-T บดตัวอย่างพืชและนำไปทดสอบได้ดีเพราะไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาข้ามระหว่างเส้น test line และ control line ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปริมาณของ gold และปริมาณในการ line เส้น Test line และ Control line ใหม่ เพื่อให้ได้แถบแบนหรือปฏิกิริยาที่ชัดเจนและคมชัดสมบูรณ์มากขึ้น


ไฟล์แนบ
.pdf   2235_2554.pdf (ขนาด: 92.6 KB / ดาวน์โหลด: 838)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม