ศึกษาเทคนิคการป้องกันกำจัดตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียนอย่างเหมาะสมในสภาพสวน
#1
ศึกษาเทคนิคการป้องกันกำจัดตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียนอย่างเหมาะสมในสภาพสวน
ศรุต สุทธิอารมณ์, เกรียงไกร จำเริญมา, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ และสัญญาณี ศรีคชา
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาเทคนิคการป้องกันกำจัดตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียนอย่างเหมาะสมในสภาพสวน ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 ในสวนทุเรียนเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ที่มีการทำลายของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียนอย่างรุนแรง และเลือกต้นทุเรียนที่มีร่องรอยการทำลายและมีความสูงสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน พันด้วยตาข่ายตาถี่ในระดับความสูงต่างๆ พบว่า กับดักตาข่ายสามารถดักจับตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาวที่บินเข้ามาที่ต้นทุเรียนได้ทั้งหมด 4 ตัว โดยติดกับดักที่ระดับความสูง 0.9 – 3.85 เมตร ด้วงหนวดยาวที่ติดกับดัก คือ Batocera rufomaculata จำนวน 3 ตัว และ Batocera numitor จำนวน 1 ตัว


ไฟล์แนบ
.pdf   1140_2552.pdf (ขนาด: 126.97 KB / ดาวน์โหลด: 374)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม