การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวฝรั่งพันธุ์การค้า
#1
การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวฝรั่งพันธุ์การค้า
สุพัตรา อินทวิมลศรี และธิติยา สารพัฒน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ฝรั่งพันธุ์การค้า เช่น กิมจู และแป้นสีทอง ที่แสดงอาการใบไหม้ยอดเหี่ยว ต้นทรุดโทรม และตาย เป็นจำนวนมากในจังหวัดนครปฐม, สมุทรสาคร และราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตฝรั่งเพื่อการส่งออกและการบริโภคในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ต้นฝรั่งที่แสดงอาการเหี่ยวที่จริงแล้ว โคนต้นและรากถูกทำลายโดยเชื้อรา Nalanthamala paidii ซึ่งเป็นเชื้อราที่อยู่ในดินการแก้ไขที่ยั้งยืน คือ การหาต้นตอฝรั่งพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคจากการรวบรวมฝรั่งพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดต่างๆ เช่น ชัยนาท, สมุทรสงคราม, นครปฐม, พิจิตร, เพชรบูรณ์, เชียงใหม่, ปราจีนบุรี, นครนายก, และนครศรีธรรมราช เป็นต้น นำมาเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้า และเจริญเติบโตพร้อมที่จะทดสอบความต้านทาน


ไฟล์แนบ
.pdf   2248_2554.pdf (ขนาด: 717.83 KB / ดาวน์โหลด: 494)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม