ประสิทธิภาพน้ำมันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง
#1
ประสิทธิภาพน้ำมันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งในขิง
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิภาพน้ำมันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งในขิง ดำเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2552 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือ พ่นน้ำมันปิโตรเลียม DC Treon plus พ่นน้ำมันปิโตรเลียม SK 99 พ่นน้ำมันปิโตรเลียม Sun spray ultra fine พ่นน้ำมันปิโตรเลียม DC Treon plus สลับสารฆ่าแมลง malathion, พ่นน้ำมันปิโตรเลียม SK 99 สลับสารฆ่าแมลง malathion, พ่นน้ำมันปิโตรเลียม Sun spray ultra fine สลับสารฆ่าแมลง malathion และพ่นสารฆ่าแมลง malathion เปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารพบว่า การระบาดเข้าทำลายของเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งในขิงต่ำไม่สามารถดำเนินการทดลองได้ อยู่ในระหว่างการติดตามการระบาด


ไฟล์แนบ
.pdf   1116_2552.pdf (ขนาด: 102.72 KB / ดาวน์โหลด: 398)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม