การควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าของส้มโอโดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
#1
การควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าของส้มโอโดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
สุพัตรา อินทวิมลศรี
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          โรครากเน่าโคนเน่าของส้มโอ พบระบาดทั่วไปในแหล่งปลูกส้มโอ เช่น สมุทรสงคราม ชัยนาท ตราด พิจิตร เชื้อราสาเหตุ คือ Phytophthora parasitica โรครากเน่าจะเห็นแผลบริเวณโคนต้นระดับผิวดิน และจะลุกลามเหนือดินและใต้ดิน ดินบริเวณนั้นเมื่อนำมาตรวจในห้องปฏิบัติการก็จะพบอาการโคนเน่าเละเมื่อขุดรากที่อยู่ผิวดินรากจะมีการเน่าเปื่อยทั้งรากฝอยและรากแขนงพบเชื้อทั้งที่รากและดินบริเวณที่เกิดรากเน่านั้น แปลงทดลองโรครากเน่าส้มโอที่สวนเกษตรกร ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท แสดงอาการผลร่วง ใบเขียวซีด รากเปื่อยยุ่ย เก็บตัวอย่างดินจำนวน 37 ตัวอย่าง พบเชื้อ P. parasitica ทุกต้นตรวจให้วิธีใช้เหยื่อล่อ (Baiting technique) และใต้พัฒนาการเชื้อรา Trichoderma ที่สามารถขยายเชื้อได้ในบริเวณมากและใส่เชื้อรา Trichoderma ชนิดสด บริเวณทรงพุ่มพร้อมใช้จำนวน 15 กิโลกรัม/ต้น และโรยทับด้วยรำข้าว เปรียบเทียบกับกรรมวิธีใช้สารเมทาแลคซิล 25 %WP และไม่ใช้สารยังพบเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าทุกกรรมวิธี


ไฟล์แนบ
.pdf   1343_2552.pdf (ขนาด: 136.01 KB / ดาวน์โหลด: 816)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม