สำรวจ รวบรวม จำแนก และศึกษาพืชอาศัยของรา Sclerotium spp. สาเหตุโรคพืช
#1
สำรวจ รวบรวม จำแนก และศึกษาพืชอาศัยของรา Sclerotium spp. สาเหตุโรคพืช
สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, พรพิมล อธิปัญญาคม และอภิรัชต์ สมฤทธิ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างโรคพืช ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงกันยายน 2552 จากแปลงปลูกพืชในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี หนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา เลย ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร จันทบุรี สงขลา พัทลุง และสตูล ได้ตัวอย่างโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium sp. ทั้งหมดจำนวน 37 ตัวอย่าง จากพืช 15 ชนิด ได้แก่ โรคโคนเน่าของพริกจำนวน 9 ตัวอย่าง โรคโคนเน่าและผลเน่าของมะเขือเทศจำนวน 4 ตัวอย่าง โรคโคนเน่าของกระชายดำจำนวน 2 ตัวอย่าง โรคลำต้นเน่าของถั่วเหลืองจำนวน 2 ตัวอย่าง โรคลำต้นเน่าของถั่วลิสงจำนวน 3 ตัวอย่าง โรคเน่าแห้งของกล้วยไม้ Ascocenda จำนวน 2 ตัวอย่าง กล้วยไม้ Mokara จำนวน 1 ตัวอย่าง กล้วยไม้ช้างจำนวน 2 ตัวอย่าง กล้วยไม้ Vanda จำนวน 3 ตัวอย่าง และกล้วยไม้ดินจำนวน 3 ตัวอย่าง โรคโคนเน่าของเฟิร์นฮาวายจำนวน 2 ตัวอย่าง โรคลำต้นเน่าของทานตะวันจำนวน 1 ตัวอย่าง โรคลำต้นเน่าของกวนอีมจำนวน 1 ตัวอย่าง โรคโคนเน่าของเศรษฐีเรือนนอกจำนวน 1 ตัวอย่าง และโรคโคนเน่าของพลับพลึงจำนวน 1 ตัวอย่าง หลังจากนำมาแยกเชื้อ และจำแนกชนิดพบว่า ทุกตัวอย่างเกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii และได้เก็บเชื้อบริสุทธิ์จำนวน 37 ไอโซเลท รวบรวมไว้ในศูนย์รวบรวมเชื้อราสาเหตุโรคพืชของกลุ่มวิจัยโรคพืช รวมทั้งได้จัดทำตัวอย่างแห้งโรคพืชพร้อมลงรายละเอียดข้อมูลตัวอย่าง เก็บในพิพิธภัณฑ์โรคพืชจำนวน 37 ตัวอย่าง
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม