การจัดการวัชพืชของลำไย
#1
การจัดการวัชพืชของลำไย
จรัญญา ปิ่นสุภา, คมสัน นครศรี และวนิดา ธารธวิล
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองการจัดการวัชพืชในสวนลำไย ได้ดำเนินการในสวนลำไยของเกษตรกร อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรมีการจัดการวัชพืชในสวนลำไย การทดลองประกอบด้วยกรรมวิธี การไถพรวน การไถพรวนร่วมกับการใช้ pendimethalin การไถพรวนทิ้งช่วง 15 วัน พ่น glyphosate การไถพรวนร่วมกับการใช้สาร pendimethalin ทิ้งช่วง 15 วัน พ่น glyphosate ปลูกถั่วเขียวคลุม ตัดหญ้า และพ่น glyphosate เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ผลการทดลอง กรรมวิธีที่มีการไถพรวนร่วมกับการใช้สาร pendimethalin ทิ้งช่วง 15 วัน พ่น glyphosate และการไถพรวนทิ้งช่วง15 วัน พ่น glyphosate สามารถควบคุมวัชพืชได้ดีและควบคุมได้นานถึงระยะเวลาประมาณ 90 วัน หลังจากทำการทดลอง ส่วนกรรมวิธีที่มีการไถพรวน การไถพรวนร่วมกับการใช้ pendimethalin และปลูกถั่วเขียวคลุม สามารถควบคุมวัชพืชได้ดีและนานถึงระยะเวลา 60 วัน ส่วนการตัดหญ้า และพ่น glyphosate เพียงอย่างเดียว สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี ในช่วงระยะเวลา 30 วัน กรรมวิธีที่ให้น้ำหนักแห้งของวัชพืชน้อยที่สุดคือ การไถพรวนร่วมกับการใช้สาร pendimethalin ทิ้งช่วง 15 วัน พ่น glyphosate


ไฟล์แนบ
.pdf   1146_2552.pdf (ขนาด: 150.65 KB / ดาวน์โหลด: 1,044)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม