คัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย
#1
คัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp. carotovora และ E. chrysanthemi สาเหตุโรคเน่าและกล้วยไม้
สุรีย์พร บัวอาจ, ปิยรัตน์  ธรรมกิจวัฒน์, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, บุษราคัม อุดมศักดิ์ และรุ่งนภา คงสุวรรณ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร สำนักวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

          รวบรวมเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จาก culture collections และแยกเก็บเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จากบริเวณผิวใบ ผิวราก และแบคทีเรียที่เจริญในลำต้นหรือใบกล้วยไม้รวม 70 ไอโซเลต (culture collection 58 ไอโซเลต และแยกเก็บเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จากแปลงเกษตรกรอีก 12 ไอโซเลต) พบ 19 ไอโซเลต ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Ecc และ Ech สาเหตุโรคเน่าเละเมื่อนำมาทดสอบการยับยั้งกับเชื้อแบคทีเรีย Ecc และ Ech ที่คัดเลือกเฉพาะไอโซเลตที่มีระยะเวลาในการเกิดโรคเร็ว และมีความรุนแรงในการเกิดโรคสูง เป็นตัวแทนในการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ที่มีศักยภาพพบ เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์จำนวน 5 ไอโซเลต ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Ecc และ Ech ได้ดีทุกสายพันธุ์ คือ ไอโซเลต BK2, BK5, BK9, BK12 และ 17W18 ซึ่งพบ clear zone การยับยั้งเป็นบริเวณกว้างเฉลี่ย 0.15-1.0 มม.


ไฟล์แนบ
.pdf   2075_2554.pdf (ขนาด: 155.42 KB / ดาวน์โหลด: 1,923)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม