ชีววิทยา การเข้าทำลาย ฤดูกาลระบาดของแมลงวันทองชนิด Bactrocera tau (Walker)
#1
ชีววิทยา การเข้าทำลาย ฤดูกาลระบาดของแมลงวันทองชนิด Bactrocera tau (Walker)
สัญญาณี ศรีคชา, วิภาดา ปลอดครบุรี, อัจฉรา หวังอาษา และยุวรินทร์ บุญทบ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาวงจรชีวิตในห้องปฏิบัติการโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23.10±1.27 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 91.07±0.25 เปอร์เซ็นต์ พบว่าตัวเต็มวัยเพศเมียจะเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์เมื่ออายุ 14 วัน โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือกลุ่มๆ ละ 2 - 3 ฟอง ตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ 376 - 453 ฟอง มีเปอร์เซ็นต์การฟัก 78% ระยะไข่ 3 - 4 วัน หนอนมี 3 ระยะ ระยะหนอน 8 - 9 วัน ระยะดักแด้ 9 - 10 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียอายุ 79 - 120 วัน และตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ 86 - 132 วัน


ไฟล์แนบ
.pdf   240_2556.pdf (ขนาด: 301.06 KB / ดาวน์โหลด: 510)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม