การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 แบบผงเพื่อควบคุมโรคเหี่ยว
#1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์  DOA-WB4 แบบผงเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของมันฝรั่ง
บูรณี พั่วงษ์แพทย์, ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ DOA WB4 โดยการเตรียมอาหารสูตร TSB, TSA, NA และ NB เพื่อทำการทดสอบการเพิ่มปริมาณพบว่า เชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ DOA WB4 สามารถสร้างสปอร์ในอาหารทุกชนิดได้ใกล้เคียงกัน

ทดสอบวัสดุรองรับเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ DOA WB4 โดยใช้ผง Tacumc เป็นวัสดุรองรับทำผลิตเป็นสูตรผงจำนวน 5 กิโลกรัม จากการตรวจปริมาณเชื้อที่อยู่ในผลิตภัณฑ์พบปริมาณ 2.0 x 10(9) cfu/กรัม

ทดสอบความอยู่รอดของเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ DOA WB4 ในผงแป้งและระยะเวลาการเก็บรักษาพบว่า 6 เดือน ผงเชื้อมีปริมาณของเชื้อ B. subtilis อยู่ 1x10(9) cfu/g พร้อมทั้งติดต่อขอทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ผงของเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ DOA WB4 ในระดับเรือนปลูกทดลองที่ศูนย์วิจัยเกษตรจังหวัดเชียงใหม่


ไฟล์แนบ
.pdf   2073_2554.pdf (ขนาด: 97.01 KB / ดาวน์โหลด: 678)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม