การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการควบคุมโรคตายพรายของกล้วยน้้าว้า
#1
การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการควบคุมโรคตายพรายของกล้วยน้้าว้าที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. cubense ในสภาพแปลงปลูก
อภิรัชต์ สมฤทธิ์, ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี และสุณีรัตน์ สีมะเดื่อ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการควบคุมโรคตายพรายของกล้วยน้ำว้าที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. cubense ในสภาพแปลงปลูก ได้ดำเนินการ ค้นคว้าเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ เตรียมอุปกรณ์ และเตรียมปลูกพืชทดลอง และนำเชื้อรา F. oxysporum f.sp. cubense และเชื้อรา T. harzianum มาเลี้ยงบนอาหาร PDA แล้วขยายเชื้อรา F. oxysporum f.sp. cubense ลงในข้าวฟ่าง และเลี้ยงเชื้อรา T. harzianum ในข้าวสารสุก นำเชื้อรา F. oxysporum f.sp. cubense ใส่ในดินปลูกต้นอ่อนกล้วยน้้าว้า จากนั้นนำต้นกล้วยน้ำว้าปลูกในกระบะคอนกรีตที่มีดินคลุกด้วยเชื้อรา T. harzianum เปรียบเทียบกับต้นกล้วยที่ปลูกในดินที่ไม่ได้คลุกเชื้อรา T. harzianum ในระยะ 2 เดือนแรกยังไม่พบอาการความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับความเจริญของต้นกล้วย ในระยะ 3 เดือนหลังปลูกต้นกล้วย เริ่มพบความแตกต่างของการเจริญ โดยต้นกล้วยที่ปลูกในดินที่มีเชื้อรา T. harzianum เจริญได้ดีกว่า และไม่พบอาการเหลืองของใบล่าง ต้องรอตรวจสอบผลการทดลองต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   275_2556.pdf (ขนาด: 331.59 KB / ดาวน์โหลด: 2,454)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม