การใช้สารเสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากแบคทีเรียของแวนดา
#1
การใช้สารเสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากแบคทีเรียของกล้วยไม้แวนดา
รุ่งนภา ทองเคร็ง, ดารุณี ปุญญพิทักษ์, ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล และทัศนาพร ทัศคร
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          โรคใบจุดสีน้ำตาลเป็นโรคที่สำคัญของกล้วยไม้สกุลแวนดา ซึ่งการป้องกันกำจัดโรคนี้ทำได้ค่อนข้างยาก การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพสารที่สามารถเสริมความแข็งแรงแก่กล้วยไม้สกุลแวนดา เพื่อป้องกันการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล สารที่นำมาทดสอบ ได้แก่ ซิลิคอนออกไซด์ ไคโตซาน ปูนแดง ปูนขาว คลอรีนผง และน้ำนึ่งฆ่าเชื้อเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ วางแผนการทดลองแบบ CRD 12 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ผลการทดสอบพบว่าทุกกรรมวิธีกล้วยไม้แสดงอาการใบจุดสีน้ำตาล ในกรรมวิธีที่สเปรย์สารละลายปูนแดง แล้วทำการปลูกเชื้อหลังการสเปรยสารทดสอบจะแสดงอาการของโรคช้ากว่ากรรมวิธีอื่น จากการตรวจเช็คผลการทดลองด้วยการนับจำนวนแผลและวัดขนาด แผลอาการโรคใบจุดสีน้ำตาลพบว่า การใช้สารละลายปูนแดง สามารถยับยั้งการขยายขนาดของแผลจุดสีน้ำตาลได้หลังจากพ่นทุก 7 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง


ไฟล์แนบ
.pdf   279_2556.pdf (ขนาด: 322.8 KB / ดาวน์โหลด: 671)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม