การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Phytophthora capsici
#1
การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Phytophthora capsici
อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์, ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี และพีระวรรณ พัฒนวิภาส
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างโรคเหี่ยวของพริก ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 - เดือนกันยายน 2554 จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Phytophthora capsici พบโรครากเน่าโคนเน่าพริกหวานหรือพริกยักษ์ โรครากเน่าโคนเน่าพริกขี้หนู โรครากเน่าโคนเน่ามะเขือยาว โรครากเน่าโคนเน่าพริกขี้หนู และโรครากเน่าโคนเน่าพริกหนุ่ม เมื่อแยกเชื้อบริสุทธิ์ได้รา Phytophthora sp. จำนวน 10 ไอโซเลท ราทำให้พืชแสดงอาการเหี่ยวทั้งต้น ตั้งแต่ยอด ใบ และผล ราก และโคนต้นถูกทำลาย เกิดอาการรากเน่า โคนเน่า และทำให้เกิดอาการเน่าคอดิน ราสร้างเส้นใยที่เจริญได้ดีบนอาหารวุ้นแครอท และสร้างสปอร์จำนวนมากบนอาหารแข็ง เมื่อสปอร์มีอายุมากขึ้นจะหลุดออกจากก้านชูสปอร์ได้ง่าย โดยมีก้านสปอร์ยาวติดอยู่ ด้านบนของสปอร์มีส่วนเปิดสำหรับเป็นทางออกของสปอร์ที่มีหางและว่ายน้ำได้ เด่นชัด รา P. capsici ทำให้พืชทดสอบ ได้แก่ พริกหวาน พริกหยวก พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู มะเขือเทศ ตำลึง และเส็ง เป็นโรค แผลขยาย 10–20 มิลลิเมตร แสดงอาการแผลเน่าสีน้ำตาลดำถึงสีดำ ดังนั้นพืชทั้ง 7 ชนิดนี้จึงน่าจะเป็นพืชอาศัยของรานี้


ไฟล์แนบ
.pdf   2210_2554.pdf (ขนาด: 163.49 KB / ดาวน์โหลด: 482)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม