การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
#1
การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
หทัยรัตน์ อุไรรงค์

โครงการวิจัยที่ 1 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาพันธุ์พืช จุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์

โครงการวิจัยที่ 2 การค้นหาและศึกษาหน้าที่ของยีนที่มีประโยชน์ทางการเกษตร

โครงการวิจัยที่ 3 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพืช GMOs เพื่อรับรองสินค้าเกษตร

โครงการวิจัยที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์

โครงการวิจัยที่ 5 การผลิตไบโอเอทานอลจากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

โครงการวิจัยที่ 6 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน


ไฟล์แนบ
.pdf   230_2558.pdf (ขนาด: 854.6 KB / ดาวน์โหลด: 9,281)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม