ถั่วเหลืองสำหรับแปรรูปน้ำนมถั่วเหลือง: พันธุ์ลพบุรี 84-1
#1
ถั่วเหลืองสำหรับแปรรูปน้ำนมถั่วเหลือง: พันธุ์ลพบุรี 84-1
อานนท์  มลิพันธ์, สมศักดิ์ ศรีสมบุญ, อารีรัตน์ พระเพชร, อรรณพ กสิวิวัฒน์, นรีลักษณ์ วรรณสาย, อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ, เชาวนาถ พฤทธิเทพ, วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ และวิไลวรรณ พรหมคำ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก, สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          ถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1 มาจากสายพันธุ์ GC96026-10 ซึ่งเป็น 1 ใน 31 สายพันธุ์ ที่มีกลิ่นเหม็นเขียวน้อย โดยนำเข้ามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย (Asian Vegetable Research and Development Center, AVRDC) ประเทศไต้หวัน เมื่อปี 2546 นำมาคัดเลือกเพื่อให้ได้สายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพทางเคมีและทางด้านประสาทสัมผัส (รสชาติและกลิ่น) เป็นที่ยอมรับสำหรับการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง และให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ โดยทำการเปรียบเทียบเบื้องต้นและมาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2549 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี และเริ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านน้ำนมถั่วเหลืองของสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ ในปี 2549 ที่ห้องปฏิบัติการ บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด จากนั้นทำการเปรียบเทียบและทดสอบในไร่เกษตรกร จังหวัดลพบุรี สุโขทัย เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก เพื่อศึกษาผลของสภาพแวดล้อมที่ต่างกันต่อคุณภาพทางด้านน้ำนมถั่วเหลืองและผลผลิต ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2552 และศึกษาข้อมูลจำเพาะของสายพันธุ์ดีเด่นใน ปี 2553 จนคัดเลือกได้ถั่วเหลืองสายพันธุ์ GC96026-10 ที่มีลักษณะเด่นคือ (1)มีกลิ่นเหม็นเขียวน้อยและมีกลิ่นหอมของถั่วเหลืองค่อนข้างเด่นชัดซึ่งเป็นที่ยอมรับของบริษัทผู้ผลิตน้ำนมถั่วเหลือง (2)ให้ผลผลิตเฉลี่ย 358 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 ร้อยละ 10 (3)เมล็ดพันธุ์มีความงอกดีและเก็บรักษาได้นานกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 และ (4) ต้านทานต่อโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์และแนะนำให้ภาคเอกชนและเกษตรกรปลูกเพื่อใช้สำหรับเป็นถั่วเหลืองแปรรูปเป็นน้ำนมถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   1876_2554.pdf (ขนาด: 169.69 KB / ดาวน์โหลด: 638)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม