อนุกรมวิธานเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Panchaetothripinae
#1
อนุกรมวิธานเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Panchaetothripinae
อิทธิพล บรรณาการ, ศิริณี พูนไชยศรี, ลักขณา บำรุงศรี, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ,ชฎาภรณ์ เฉลิมวิเชียรพร, เกศสุดา สนศิริ และสิทธิศิโรดมภ  แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจ รวบรวมเพลี้ยไฟในแหล่งปลูกพืชต่างๆ เช่น มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ ถั่วฝักยาว ถั่วเหลือง ข้าวโพด สบู่ดำ ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 นำตัวอย่างเพลี้ยไฟที่รวบรวมได้มาศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน เพื่อตรวจจำแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สามารถจำแนกชนิดเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Panchaetothripinae ได้ 2 ชนิด 110 ตัวอย่าง ซึ่งอยู่ในอันดับ Thysanoptera วงศ์ Thripidae ได้แก่ เพลี้ยไฟโกโก้ (Cocoa thrips) Selenothrips rubrocinctus Giard จำนวน 60 ตัวอย่าง และเพลี้ยไฟถั่วลิสง (Bean thrips) Caliothrips phaseoli Hood จำนวน 50 ตัวอย่าง การทดลองเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อในปี 2555


ไฟล์แนบ
.pdf   2192_2554.pdf (ขนาด: 79.41 KB / ดาวน์โหลด: 470)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม