ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง
#1
ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง
สุเทพ สหายา
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลังโดยวิธีพ่นทางใบ ดำเนินการที่แปลงเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนตุลาคม 2555  – กันยายน 2557  วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ได้แก่ การพ่นสารฆ่าแมลง  imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร  buprofezin 40%SC อัตรา 20 มล/น้ำ 20 ลิตร  clothianidin 16%WG อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร  imidacloprid 70%WG +petroleum oil 83.9%EC อัตรา 2 กรัม + 50 มล/น้ำ 20 ลิตร  buprofezin 40%SC + petroleum oil 83.9%EC อัตรา 10  + 50 มล/น้ำ 20 ลิตร  clothianidin 16%WG + petroleum oil 83.9%EC อัตรา 10 กรัม + 50 มล/น้ำ 20 ลิตร  thiamethoxam 25%WG + white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม + 50  มล/น้ำ 20 ลิตร  และไม่ใช้สารฆ่าแมลง สำรวจการระบาดของแมลงหวี่ขาวในแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร ผลการทดลองทั้ง 2 ปี พบการระบาดของแมลงหวี่ขาว ค่อนข้างต่ำ ทำให้ไม่สามารถพ่นสารตามกรรมวิธีได้


ไฟล์แนบ
.pdf   45_2557.pdf (ขนาด: 129.79 KB / ดาวน์โหลด: 455)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม