การระบาดของแมลงศัตรูในถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่น
#1
การระบาดของแมลงศัตรูในถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่น
ปวีณา ไชยวรรณ์, สุมนา งามผ่องใส, อารดา มาสริ และเชาวนาถ พฤทธิเทพ  
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

          การระบาดของแมลงศัตรูในถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่น ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเขียว วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ 31 กรรมวิธี ประกอบด้วย ถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นและพันธุ์มาตรฐาน ผลการทดลองพบการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเขียวมากกว่าเจ็ดชนิดในฤดูแล้งและต้นฤดูฝน โดยพบหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วเขียว Ophiomyia phaseoli (Tryon) และ Melanagromyza sojae (Zehntner) ในสายพันธุ์ CNMB 08-09-10 ช่วง 2 - 5 สัปดาห์ 1.21 ตัว/5ต้น เพลี้ยอ่อนถั่วพบในถั่วเขียว สายพันธุ์ CNMB-08-13-01 มากในสัปดาห์ที่ 2 จำนวน 72.95 ตัว/10 ต้น ขณะที่สัปดาห์ที่ 8 พบด้วงหมัดกระโดดระบาดในสายพันธุ์ CNMB-08-10-03 26.87 ตัว/10 ต้น และพบเพลี้ยไฟ ในสายพันธุ์ CNMB-06-01-40-4 จำนวน 236.62 ตัว/10 ต้น อย่างไรก็ตาม พบว่าสายพันธุ์ CNMB-08-01-04 ให้ผลผลิตสูงที่สุด 121 กก./ไร่ ขณะที่สายพันธุ์ CNMB-08-09-04 ให้น้ำหนัก 1,000 เมล็ดสูงสุด 75.7 กรัม


ไฟล์แนบ
.pdf   93_2557.pdf (ขนาด: 462.43 KB / ดาวน์โหลด: 482)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม