การศึกษาและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกระบะสลับทิศทางลมร้อนสำหรับลดความชื้นฝักถั่วลิสง
#1
การศึกษาและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกระบะสลับทิศทางลมร้อนสำหรับลดความชื้นฝักถั่วลิสง
วุฒิพล จันทร์สระคู, ศักดิ์ชัย อาษาวัง, กลวัชร ทิมินกุล, ธนกฤต โยธาทูล, ประยูร จันทองอ่อน และสนอง อมฤกษ์
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกระบะสลับทิศทางลมร้อนสำหรับลดความชื้นฝักถั่วลิสง และเพื่อแก้ปัญหาการเกิดสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรกลต้นแบบให้สามารถใช้ในการลดความชื้นฝักถั่วลิสงให้มีประสิทธิภาพ ศึกษาและทดสอบกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน9 หาอุณหภูมิ และระยะเวลาที่ใช้ในการอบ และความหนาของชั้นถั่วลิสงในขณะทำการลดความชื้นที่เหมาะสม ผลการทดสอบพบว่า การใช้เครื่องอบแห้งแบบกระบะสลับทิศทางลมร้อนสำหรับการลดความชื้นฝักถั่วลิสง โดยใช้พลังงานจากแก๊สแอลพีจี ให้อุณหภูมิลมร้อน 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 ชั่วโมง เปิดสลับทิศทางลมร้อนบนและล่างทุก 2 ชั่วโมง ที่ความหนาชั้นถั่วลิสง 20 เซนติเมตร สามารถลดความชื้นฝักถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 จากความชื้น 25.9%wb ลดความชื้นลงเหลือ 6.7%wb  มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต้นอ่อนปกติ 80% ต้นอ่อนผิดปกติ 8% และเมล็ดตาย 12% ซึ่งกรรมวิธีนี้เหมาะสำหรับการจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงในช่วงฤดูฝน เพื่อลดความเสียหายของเมล็ดจากสารพิษอะฟลาทอกซิน ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถนำผลผลิตไปตากแดดและเก็บผึ่งลมในที่ร่มได้


ไฟล์แนบ
.pdf   112_2557.pdf (ขนาด: 288.89 KB / ดาวน์โหลด: 1,269)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม