การจำแนกและประเมินเชื้อพันธุกรรมฝ้าย
#1
การจำแนกและประเมินเชื้อพันธุกรรมฝ้าย
ปริญญา สีบุญเรือง, ถนัด กันต์สุข และสมนึก คงเทียน
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

          ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ได้ศึกษาฝ้ายพันธุ์ใหม่ ตากฟ้า84-4 เปรียบเทียบกับฝ้ายใบขน IRMA1243 (พันธุ์แม่) และฝ้ายใบเรียบ ตากฟ้า2 (พันธุ์พ่อ) ที่ใช้ผสมข้ามกันในโครงการปรับปรุงหรือสร้างพันธุ์ใหม่ ในฤดูปลูกโดยอาศัยน้ำฝนปี 2555 และ 2556 เพื่อศึกษาลักษณะทางการเกษตรและทางพฤกษศาสตร์สำหรับยืนยันในความต่างของฝ้ายพันธุ์ใหม่จากพันธุ์ที่นำมาเปรียบเทียบ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (RCB) 4 ซ้ำ และปลูกพันธุ์ละ 5 แถว แถวยาว 12 เมตร ระยะปลูก 1.50 x 0.50 เมตร ขนาดแปลงย่อย 7.5 x 12.0 เมตร บันทึกลักษณะตามแบบแสดงลักษณะประจำพันธุ์ที่ขอจดทะเบียน เพื่อคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชใหม่พบว่า ตากฟ้า 2 มีต้นเตี้ยและมีต่อมสีมากกว่าฝ้ายพันธุ์ใหม่ตากฟ้า84-4 และ IRMA1243 ลักษณะที่ต่างกันอย่างเด่นชัด คือ การมีขนที่ด้านหลังหรือด้านล่างใบ โดยพันธุ์ IRMA1243 มีขนที่ด้านล่างใบปานกลาง คือ 72 และ 45 เส้น/0.2 ซม.2 ในปี2555 และ 2556 ตามลำดับ ส่วนตากฟ้า 2 มีขนน้อยมาก คือ 10 และ 20 เส้น/0.2 ซม.2 ในปี2555 และ 2556 ตามลำดับ ในขณะที่ฝ้ายพันธุ์ใหม่ ตากฟ้า84-4 มีขนที่ด้านล่างใบน้อย คือ 56 และ 34 เส้น/0.20 ซม.2 ในปี 2555 และ 2556 ซึ่งอยู่ระหว่าง 2 พันธุ์ ที่ใช้ในการผสมข้ามดังกล่าวเปอร์เซ็นต์เส้นใยก็เช่นกัน เป็นอีกลักษณะที่ต่างกันอย่างเด่นชัด โดยพันธุ์ IRMA1243 ให้เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงกว่าอีก 2 พันธุ์ คือ 40.6 และ 38.5% ในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ ส่วนพันธุ์ตากฟ้า2 ให้เส้นใยต่ำที่สุด คือ 35.7 และ 34.7% ในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ ในขณะที่พันธุ์ตากฟ้า84-4 ให้เส้นใยปานกลาง คือ 37.2 และ 36.0% ในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ และมีค่าวัดความละเอียดอ่อน (ไมโครแนร์) และความสม่ำเสมอของเส้นใยอยู่ระหว่างอีกทั้ง 2 พันธุ์ ส่วนคุณเส้นใยอื่นๆ อยู่ใกล้เคียงกันทั้ง 3 พันธุ์


ไฟล์แนบ
.pdf   125_2557.pdf (ขนาด: 6.49 MB / ดาวน์โหลด: 517)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม