การเปรียบเทียบเบื้องต้น : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสี (ชุดที่ 2)
#1
การเปรียบเทียบเบื้องต้น : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสี (ชุดที่ 2)
ปริญญา สีบุญเรือง, ถนัด กันต์สุข, กริศนะ พึ่งสุข, สุเมธี มาใหญ่ และวิลัยลักษณ์ นวลศรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

          ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ได้ทำการเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์ฝ้ายเส้นใยยาวพิเศษร่วมกับพันธุ์ตรวจสอบ ตากฟ้า84-4 รวม 17 พันธุ์ ในปี 2556 เพื่อประเมินผลผลิตและคุณภาพเส้นใย โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 2 ซ้ำ โดยใช้ระยะปลูก 1.50 x 0.50 เมตร แถวยาว 12 เมตร ขนาดแปลงย่อย 7.50 x 12 เมตร ผลการทดลองพบว่า ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยมีค่าเฉลี่ยของผลผลิต 231 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตมีค่าระหว่าง 195 - 263 กิโลกรัม ส่วนเปอร์เซ็นต์หีบอยู่ระหว่าง 34.97 - 37.51% สำหรับคุณภาพเส้นใยพบว่า มีความยาวเส้นใยที่ดีมากจัดเป็นฝ้ายเส้นใยยาวพิเศษ คือเส้นใย มีความยาว 1.34 - 1.74 นิ้ว ความเหนียว 19.2 - 24.1 กรัมต่อเท็กซ์ ความสม่ำเสมอ 44 - 58% และความละเอียดอ่อน 2.8 - 3.9 โดยพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 84-4 ให้ผลผลิต 293 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์หีบ 38.84 เส้นใยมีความยาว 1.21 นิ้ว ความเหนียว 18.7 กรัมต่อเท็กซ์ ความสม่ำเสมอ 54% และความละเอียดอ่อน 4.0


ไฟล์แนบ
.pdf   127_2557.pdf (ขนาด: 69.29 KB / ดาวน์โหลด: 336)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม