วิจัยและพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานร่วมสำหรับการผลิตลำไยอบแห้งสีทอง
#1
วิจัยและพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานร่วมสำหรับการผลิตลำไยอบแห้งสีทอง
ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์, สนอง อมฤกษ์, เกรียงศักดิ์ นักผูก, สถิตย์พงศ์ รัตนคำ, ธีรศักดิ์ โกเมฆ, ปรีชา ชมเชียงคำ และเวียง อากรชี
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น

          งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิจัยพัฒนาปรับปรุงโรงอบแห้งแบบพื้นบ้านให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานความร้อน และช่วยลดระยะเวลาในการอบแห้ง รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อสำรองใช้ร่วมในกระบวนการอบแห้ง โดยปรับปรุงพัฒนาและสร้างเป็นโรงอบแห้งพลังงานร่วมสำหรับการผลิตลำไยอบแห้งสีทอง ได้ต้นแบบโรงอบแห้งลำไยเนื้อสีทองแบบพัฒนา ห้องอบแห้งขนาดเฉลี่ย (กว้าง x ยาว x สูง) 2.50 x 3.50 x 2.80 เมตร ใช้ผนัง เพดาน และบานประตู เป็นวัสดุแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มิลลิเมตร ซึ่งถูกหุ้มปิดหน้าหลังด้วยแผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มิลลิเมตร มีแหล่งกำเนิดความร้อน ใช้เตาฟืนแบบปรับปรุงชนิดหัวเตาเดี่ยว มีฝาเหล็กปิดหน้าเตา ติดตั้งท่อลมเป่าอากาศ ภายในหัวเตาใช้ท่อต้นไฟจำนวน 2 ช่อง ต่อด้วยท่อแลกเปลี่ยนความร้อนขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.29 เมตร ต่อทอดยาวไปตามพื้นห้องอบแห้ง แล้ววกกลับมาต่อเชื่อมกันด้วยข้อต่อสามทาง ทะลุผ่านผนังออกเป็นท่อปล่องควัน มีระบบการกระจายลมร้อนให้สม่ำเสมอในการอบแห้ง ด้วยพัดลมแบบใบพัดตรง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว และมีระบบการระบายอากาศชื้นออกทางด้านบนห้องอบแห้ง มีโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ สวศ. ขนาดเฉลี่ย (กว้าง x ยาว x สูง) 6.00 x 6.00 x 2.70 เมตร เป็นแหล่งพลังงานความร้อนร่วม เพื่อนำพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ มาสำรองใช้ร่วมในกระบวนการอบแห้งเนื้อลำไย จากผลการทดสอบการอบแห้งเนื้อลำไยสดด้วยโรงอบแห้งลำไยเนื้อสีทองแบบพัฒนาที่ปริมาณ 500 กิโลกรัม ความชื้นเริ่มต้น 86.46% จนเหลือความชื้นสุดท้าย 18.91% พบว่าใช้ระยะเวลาในการอบแห้งนาน 10 ชั่วโมง ซึ่งดีกว่าโรงอบแห้งลำไยเนื้อสีทองแบบพื้นบ้าน คือ เร็วขึ้น 4 ชั่วโมง และพบว่าอัตราค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงไม้ฟืนสำหรับพลังงานความร้อน มีอัตราค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง 0.50 บาทต่อกิโลกรัมสด ซึ่งก็ถูกกว่าโรงอบแห้งลำไยเนื้อสีทองแบบพื้นบ้าน คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 0.41 บาทต่อกิโลกรัมสด หรือประหยัดถึง 410 บาทต่อตันเนื้อลำไยสด


ไฟล์แนบ
.pdf   142_2557.pdf (ขนาด: 256.11 KB / ดาวน์โหลด: 1,109)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม