ชุดเครื่องมือและกระบวนการแปรรูปสดกาแฟสำหรับกลุ่มเกษตรกร
#1
ชุดเครื่องมือและกระบวนการแปรรูปสดกาแฟสำหรับกลุ่มเกษตรกรวิบูลย์ เทเพนทร์, ปรีชา อานันท์รัตนกุล, พิมล วุฒิสินธุ์, นิทัศน์ ตั้งพินิจกุล และสุภัทร หนูสวัสดิ์
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

          ชุดเครื่องมือกระบวนการแปรรูปสดกาแฟสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่นำไปติดตั้งและทดสอบการใช้งานจริงในพื้นที่เป้าหมายโดยเกษตรกรเป็นผู้ใช้ ที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ สวนยาหลวง บ้านสันเจริญ อ.ท่าวังผา จ.น่าน มีความสามารถในการทำงานประมาณ 1,000 กิโลกรัมผลสดต่อชั่วโมง ประกอบด้วยต้นแบบเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการแปรรูปต่างๆ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยมาแล้วในการทดลองย่อยและอุปกรณ์ต่อเนื่องเพิ่มเติมในกระบวนการแปรรูป ได้แก่ 1) เครื่องลอยน้ำคัดแยกผลกาแฟพร้อมสกรูลำเลียงผลกาแฟเข้าเครื่อง 2) เครื่องลอกเปลือกกาแฟผลสด แบบลูกสีทรงกระบอกหมุนในแนวนอน 3) ชุดตะแกรงคัดแยกเมล็ดกาแฟกะลาแบบตะแกรงทรงกระบอกหมุน 4) เครื่องขัดล้างเมือกกาแฟกะลา แบบแกนขัดล้างหมุนในแนวตั้ง และ 5) เครื่องอบแห้งกาแฟกะลา ความจุถังอบ 800 กิโลกรัม และเตาชีวมวลพร้อมชุดแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อได้ลมร้อนที่สะอาดไม่มีกลิ่นควันไฟไปใช้ในการอบแห้ง โดยนำเครื่องมาประกอบและติดตั้งเข้ากับกระบวนการผลิตเดิมของทางกลุ่ม เนื่องจากพื้นที่รวมทั้งสาธารณูปโภคไม่อำนวย ต้นแบบเครื่องลอกเปลือกกาแฟผลสดมิได้นำมาติดตั้งในกระบวนการด้วยเนื่องจากพื้นที่จำกัด แต่ใช้เครื่องเดิมของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของงานทดลองนี้เพื่อทดสอบประสิทธิการทำงานของชุดเครื่องมือการกระบวนการแปรรูปสดกาแฟโดยเกษตรกรเป็นผู้ใช้ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยี การทดสอบเก็บข้อมูลการใช้งานจริงโดยเกษตรกรเป็นผู้ใช้ประสบปัญหาการทดสอบในฤดูกาล มีการใช้งานบางส่วนเท่านั้น โดยเครื่องที่ไมได้ใช้งานและถูกนำออกไป คือ เครื่องลอยน้ำคัดแยกผลกาแฟ และเครื่องขัดล้างเมือกกาแฟกะลา เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าวิธีปฎิบัติเดิมในการลอยน้ำคัดผลกาแฟทำได้สะดวกอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องในการคัดแยกผลกาแฟซึ่งยุ่งยากและเสียแรงงาน ส่วนเครื่องขัดล้างเมือกกะลานั้นทางกลุ่มแจ้งว่าทำให้เมล็ดกาแฟกะลาแตกมาก ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะข้อจำกัดในการทำงานของเครื่องต้องมีอัตราการป้อนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ นอกจากนี้การติดตั้งเครื่องยังกีดขวางพื้นที่ทำงานซึ่งมีจำกัด สำหรับเครื่องที่มีการใช้งานตลอดคือ ชุดตะแกรงกลมคัดแยกเมล็ดกาแฟกะลา เพื่อคัดแยกผลที่ถูกลอกเปลือกไม่สมบูรณ์และเปลือกที่ปะปนมากับเมล็ดกาแฟกะลาเมือก ทำให้ได้กาแฟกะลาที่สะอาด ส่วนเครื่องอบแห้งกาแฟกะลาพร้อมเตาชีวมวลกำเนิดลมร้อนมีการใช้งานบ้างเป็นครั้งคราวควบคู่ไปกับการตากลาน


ไฟล์แนบ
.pdf   154_2557.pdf (ขนาด: 376.08 KB / ดาวน์โหลด: 975)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม