ทดสอบพันธุ์มันเทศเนื้อสีม่วงสายพันธุ์คัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ขุดที่1)
#1
ทดสอบพันธุ์มันเทศเนื้อสีม่วงสายพันธุ์คัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ขุดที่1)
ณรงค์ แดงเปี่ยม, ปัญญา ธยามานนท์, ทวีป หลวงแก้ว, เสงี่ยม แจ่มจำรูญ, นรินทร์ พูลเพิ่ม, สุวรรณ ทิพย์เมืองพรหม และกำพล เมืองโคมพัส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

          การทดสอบมันเทศเนื้อสีม่วงสายพันธุ์คัดเลือกในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ปี 2556 - 2557 ดำเนินการในเขตไร่เกษตรกร 3 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์ เกษตรกร 3 ราย รายละ 1 ไร่ โดยใช้พันธุ์คัดคือ พจ.65-3 และใช้พันธุ์ของเกษตรกรเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ  ปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พันธุ์คัด พจ.65-3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,391.56 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,106.17 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกพันธุ์คัด พจ.65-3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,371 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,705.33 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์พันธุ์คัด พจ.65-3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,880 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,913.66 กิโลกรัมต่อไร่ ปี พ.ศ. 2557 ผลผลิตเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พันธุ์คัด พจ.65-3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,588.65 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,071.59 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกพันธุ์คัด พจ.65-3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,309 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,718.83 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์พันธุ์คัด พจ.65-3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,183.33 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,743.6 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ยจากการปลูก ปี พ.ศ. 2556 - 2557 3 สถานที่ พันธุ์คัด พจ.65-3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,120.59 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,709.87 กิโลกรัมต่อไร่ 


ไฟล์แนบ
.pdf   194_2557.pdf (ขนาด: 224.63 KB / ดาวน์โหลด: 778)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม